Strategisk HR

Strategisk HR

I dagens samfunn er digitalisering og automatisering med på å skape raske endringer hvor de ansatte i mye større grad selv må ta et ansvar for personlig endringsberedskap. Behovet for å endre kompetanse og skape god motivasjon for læring blir derfor helt nødvendig og en avgjørende suksessfaktor for fremtidens HR.

Med vip24 har vi laget et digitalt refleksjonsprogram slik at dine medarbeidere kan forstå bedre hvor de har sine styrker og motivasjonsfaktorer.  Økt selvledelse gjennom refleksjon i vip24  får frem en større bevissthet og kompetanse om den ansattes egne verdier, interesser og prefererte personlighet. Målet er økt mestring til å takle små og store utfordringer og overgangsordninger på en god måte.

vip24 er generisk og kan brukes i mange ulike prosesser innen HR. Rekruttering, ledelse, optimale team, sykefravær, outplacement, downsizing, den vanskelige samtalen, strategisk planlegging og utvikling av HR.

TeamMap

De individuelle resultatene fra medarbeidere aggregeres til teamprofiler i TeamMap.

Målet med TeamMap er å skape team med optimal jobbmatch for å nå selskapets visjoner og mål. Felles begrepsstruktur skaper kvalitet i tverrfaglige møter mellom HR, leder og de ansatte og gjør leder mer profesjonell i sin lederrolle. Kommunikasjon rundt teamets styrker og utviklingspotensiale gir en god analyse av nå-situasjon, ønsket situasjon og tiltak for ønsket endring.

Husk at et godt team består av ulike teamroller med ulike funksjoner og styrker. Bruk TeamMap til å skape gode team for å ta ut det beste av dine medarbeidere!

gjennomfører vip 24

vip24 – organisasjonsnivå

vip24 – organisasjonsnivå

Resultatene fra vip24profilene aggregeres i vår analyseportal og gjør det enklere for din virksomhet å forstå, reflektere og handle basert på et datainformert grunnlag.

Dataene skaper retning for fremtidige behov for jobbmatch og strategisk planlegging av nødvendig endring og utvikling av kompetanse for hele selskapets arbeidsstyrke.

Ansatte med profiler for jobbmatch innen en yrkesgruppe kan ved hjelp av våre analyser vise potensiale for up-skill til fremtidens kompetansebehov.