Sertifiseringskurs

Bli sertifisert i vip24

For å bruke vip24 i veiledning må du ta et sertifiseringskurs. Sertifiseringen består av selvstudier, praktisk tilnærming med øvinger og to heldagssamlinger.

Sertifiseringskurset gir deg deg teoretisk og praktisk innsikt i hvordan du kan ta i bruk vip24 i din bedrift eller organisasjon.

På kurset vil du få tett oppfølging av erfarne veiledere og muligheten til å utveksle erfaringer med andre.

Kommende sertifiseringskurs:

Drammen

Samling 1: 12.-13. mars 2019

Samling 2: 09.-10. april 2019

Sted: Grønland 67, 3045 Drammen.

Tid: 09-16 alle dager.

Ta kontakt med Henrik Aarnes Wiik for mer info. Du treffer han på tlf. 907 26 708