Top section

Sertifisering

Vårt mål er at organisasjonen selv har inngående kjennskap og innsikt i vip24-metodikken. Vi gir derfor kursopplæring, og sertifiserer ansatte slik at prosessene kan ledes internt. Dette er gjerne ansatte med ansvar for operasjonell og strategisk HR – som ledere, mellomledere, arbeidslivskonsulenter, coacher, tillitsvalgte og rekrutterere.

2 column egg

Modulbasert sertifisering

Vi har ulike sertifiseringsmoduler tilpasset ulike behov og roller. Alle starter med Basic – en grunnleggende opplæring i vip24-metoden. Deretter kan man bygge på med ulike sertifiseringsmoduler utfra spesifikt behov.

Sertifiseringen tilpasses foretaket – enten det er innen kommune- og annen offentlig sektor, NAV, store organisasjoner, små og mellomstore bedrifter, opplæringsinstitusjoner eller arbeid- og inkluderingsvirksomheter.

Alle våre kurs gir deg et godt teoretisk fundament med praktisk tilnærming, slik at du kan benytte metoden i praktisk arbeidshverdag.