Ny hverdag - nye krav til deg som leder

Før pandemien hadde nordmenn i snitt hjemmekontor en dag i måneden. I dag har vi i snitt to dager på hjemmekontor per uke. Ser vi i kikkerten, er det rimelig å tenke at en dag på hjemmekontor i uka blir den nye normalen. Det er likevel en firedobling siden før pandemien.

Dette er noe av det som gjør at det stilles helt nye krav til deg som leder. Hvordan kan du lykkes som hybrid leder i en arbeidshverdag med krav om økt fleksibilitet og autonomi? Hvordan lede medarbeidere fysisk og digitalt på samme tid? Og hvordan tilpasse både lederstil og grad av fleksibilitet uten at det oppleves som forskjellsbehandling?

One size doesn`t fit all

Det finnes ingen oppskrift for hvordan den nye normalen ser ut for din bedrift, ingen «One size fits all». Fordi vi er alle ulike. Bedrifter er like ulike som vi mennesker er. Og ulikhetene finner vi også mellom avdelinger og team innad i bedriften. Derfor må bedriften selv finne frem til hva som er deres nye normal.

På veien dit kan du som leder stille deg selv følgende spørsmål:

Hvor godt kjenner du medarbeiderne dine? Hva er det som motiverer den enkelte? Og hva kan du som leder gjøre for å sikre optimal drift og fornøyde medarbeidere i en hybrid arbeidshverdag? Når er medarbeider i flyt og når presterer de best?

Vår kunde AGS IT-partner tok i bruk InFlow24 høsten 2020. De opplever at InFlow24 gir god innsikt i den enkelte medarbeiders styrker. Det blir færre antakelser og lettere å vite hvordan man skal følge opp den enkelte, både når de jobber hjemmefra og er på kontoret. For oss er det viktig  at hver enkelt blir sett og fulgt opp på en god måte. Vi har oppdaget gjennom Inflow24 profilene at våre ansatte har ulike behov for oppfølging og «omsorg», og det er viktig at de blir fulgt opp individuelt, forteller Elin Rabe som er HR ansvarlig i AGS IT-partner. Over 40 medarbeidere har besvart profiler i InFlow24 og danner et solid datagrunnlag både på individ og avdelingsnivå.
AGS IT-Partner fokuserer i disse dager på å forberede medarbeidersamtaler med utgangspunkt i Inflow24, og legge en oppfølgingsplan for den enkelte sammen med Teamleder.
«Vi opplever at vi har mer effektiv personaloppfølging med InFlow24 og kan jobbe med mer målrettede tiltak» sier Elin.

 

Disse områdene vil AGS IT Partner særlig ha fokus på:

  •  Individuell oppfølging – Hvordan skal leder følge opp hver enkelt medarbeider?
  • Tydelige forventninger – til medarbeider og fra medarbeider til leder
  • Definerte arbeidsoppgaver og konkrete mål både for team og individ
  • Bruke dataene fra InFlow24 for å effektivisere oppfølging av ledere og medarbeidere

Med gode data som grunnlag for oppfølgingssamtaler, får man som leder mulighet til å tilpasse sin lederstil og følge opp både team og individ. Vi er alle ulike - og vi har alle har våre styrker.

10 råd for å lykkes som hybrid leder

1. Bygg relasjon. Bli kjent med dine medarbeideres styrker.

2. Tilpass oppfølging til hver enkelt.

3. Vær til stede. Det skal være like naturlig å være til stede fysisk som digitalt  

4. Gi og vis tillitt  

5. Hjelp medarbeidere å sette grenser mellom arbeid og privatliv på hjemmekontor  

6. Bli kjent med dine egne styrker, og reflekter over hvordan du som leder påvirker relasjonen  

7. Hybrid ledelse krever tid til å jobbe med relasjon. Sett av tid.  

8. Sett tydelige mål for teamet og den enkelte. Involver gjerne medarbeiderne i prosessen

9. Bygg kultur for gode relasjoner. God relasjon = god prestasjon  

10. Bruk muligheten du har som leder til å hjelpe deg selv og dine ansatte til å utvikle en mer effektiv og givende arbeidsdag, uansett hvor dere jobber fra  

Er du nysgjerrig på hva InFlow24 kan gjøre for din bedrift? Ta kontakt for en uforpliktende demo av InFlow24 https://www.cxs.no/book-demo

Photo by Malte Helmhold on Unsplash