Møt oss på Innsikt i Drammen 25.-26. august

Innsikt 2021 arrangeres av Næringsforeningen i Drammensregionen 25.-26. august 2021.

Årets tema er KOMPETANSE.

Drammensregionen byr på et bredt spekter av kompetanse innen teknologi, helse, utdanning, innovasjon, næringsutvikling, gründerskap, human-kompetanse m.m.

Målet er å vise frem vår kompetanse og vi i CXS Nordic inviterer deg til å møte oss på vår stand i 2. etg. i Magasinet.

Litt om oss i CXS Nordic og hvorfor er nettopp KOMPETANSE et nøkkelord for oss?

CXS Nordic AS holder til i Energihuset på Union i Drammen. I 15 år har vi jobbet med metoder og verktøy for karriereveiledning og HR i store norske bedrifter, små og mellomstore bedrifter og innen det offentlige. Vi har utviklet InFlow24 som er en web-basert plattform for engasjering av medarbeidere for endring og utvikling av virksomheten.

Fremtidens konkurransesituasjon krever engasjerte medarbeidere. Dette får man ved å jobbe med den enkeltes styrker, verdier, interesser for kompetanseutvikling, læring og personlige preferanser.

Styrkebasertledelse og ledere som skaper relasjonelt mot bidrar til medarbeidere i flyt. Medarbeidere i flyt presterer bedre. Og det er lønnsomt for bedriften!

 

«Står du ovenfor endring og omstillingsprosesser, ønsker å øke lønnsomheten i din virksomhet eller få hjelp til hvordan dere er rustet for fremtidens kompetansekrav, så kan vi i CXS Nordic gjennom InFlow24 plattformen hjelpe dere»

 

Hvem er vi for folk i Drammensregionen?

Vi jobber på tvers av bransjer med kunder i Drammen og over hele landet, innenfor offentlig og privat næringsliv. Ambisjonen er å vokse langt utover Norges grenser innen karriereveiledning og HR.

Vi er markedsledende innen utvikling av metodeverk og teknologi. Og vi er superstolte av å være et Drammensfirma og ønsker å bli bedre kjent med det lokale næringslivet.

 

Hva er det som skiller oss ut i bransjen?

Vi er unike på å ha både metoder og verktøy for karriereveiledning og styrkebasert ledelse. I tillegg har vi en svært kompetent fagavdeling. Flere av våre medarbeidere underviser også på universiteter og høyskoler

 

Temaet for Innsikt er kompetanse: Hva er vår spisskompetanse?

Vår spisskompetanse går på å identifisere medarbeiders styrker. Å jobbe med Talent Management er nøkkelen til økt lønnsomhet.

Alle bedrifter står ovenfor endringer og omstilling, og vi kan bidra med å gjøre medarbeiderne mer robuste for omstilling med at de er trygge på sine styrker.

Omstillingsprosesser kommer blant annet av at vi trenger å utvikle og tilegne oss ny kompetanse for å være konkurransedyktige. Med InFlow24 hjelper vi bedrifter med å identifisere medarbeidernes styrker og evnen de har til å for eksempel tilegne seg ny kompetanse eller utvikle den kompetansen de allerede har.

 

Hva slags kompetanse blir viktig i fremtiden?

Vi beveger oss fra et kunnskapsintensivt samfunn til et læringsintensivt samfunn.
Dette krever endringsprosesser i form av kontinuerlig utvikling og læring.

Derfor blir det å identifisere den enkeltes styrker og evne å utvikle indre motivasjon for læring hos medarbeidere nøkkelen for at organisasjonene skal ha større sannsynlighet for å lykkes med verdiskapingen.

 

Vil du ha mer informasjon om InFlow24?

Vi vil mer enn gjerne vise deg og demonstrere InFlow24. Kom innom oss på vår stand i Magasinet eller send oss en e-post, så tar vi et uforpliktende møte.

Lise F Simensen - lise@cxs.no                    

Unni Roa Gran - urg@cxs.no                          

Cecilie H Norbakk - cno@cxs.no