Merete i flyt på sertifiseringskurs

"Det var faktisk enda mer lærerikt enn jeg hadde forventet, og jeg var ofte i flytsonen i sertifiseringsprosessen" utbryter den ferske InFlow24-veilederen Merete Wik Silden. Hun har nettopp fått godkjent arbeidskravet for å bli sertifisert. Hun har skrevet et refleksjonsnotat hvor hun har vist hvordan hun veileder med InFlow24, og drøftet sine refleksjoner rundt samtale- og refleksjonsprosessene hun har ledet.

Flytsonen
Merete er vant til å være i "Flyt"; snekka som tar henne og familien ut på havet for naturopplevelser og gode fisketurer. Vi møter henne digitalt, midt i familiens pakking for noen dager på nordvestlandet. "Det skal bli godt å få noen dager hjemme på Silda, en øy som ligger i Kinn kommune i Vestland fylke. Det er tid for å hente den type energi, der eg sammen med familien kobler av bylivet, og kobler på livet i mitt barndoms rike." Oppveksten i havgapet på Silda har gjort henne til en ekte havdame som får næring både av og ved havet, men hverdagen tilbringes som bydame i Bergen, der hun bor – midt i sentrum.

Reisen gjennom livet er sjelden en rett linje
Karriere er ofte definert som "reise igjennom livet, læring og arbeid". Merete sin reise startet Silda, og oppveksten i lag med fagkompetanse gav god ballast for å lykkes i forsikringsbransjen i over 20 år. I 2010 ble behovet for å jobbe mer med mennesker så sterk at hun valgte en ny vei i retning av karriereveiledningsfaget. Hun tok utdanningen hun trengte, og begynt sin grunder-reise. Etter tre år tok livet en vending som krevde alt av både henne og alle rundt henne. Hun fikk påvist en stor svulst i nervesystemet, og måtte blant annet lære seg å gå på nytt. Det var selvsagt en tøff rehabiliteringsprosess som tok tid og krefter.

I årene etterpå har hun jobbet med veiledning i flere sammenhenger, blant annet som ansatt ved arbeids- og inkluderingsbedriften A2G.  

Engasjement for overførbar kompetanse
Inflow24 som er et samtale- og profileringsverktøyet ble Merete ordentlig kjent med høsten 2020. Hun var da student ved Høgskolen i Innlandet, ved studiet Metoder og arbeidsmåter i arbeidsinkludering. Merete er engasjert i arbeidet til Landsforeningen til ryggmargskadde (LARS) -en forening i Norges Handicapforbund. I studie skrev hun derfor en oppgave:  Karriereveiledning noe for LARS?

Hun selv og flere i LARS prøvde da ut karriereveiledningstjenesten ved offentlige karrieresentre og ble der kjent med InFlow24 siden karriereveilederne brukte det som sitt karriereveiledningsverktøy.  Merete har publisert artikkelen Forandringens vind i magasinet Patetra om det tema. "Evne til endring er en viktig faktor, også i omstilling etter sykdom og skader. Inflow24 peker på friskfaktorer og det motiverer", sier hun.

"Det gav virkelig mersmak, og jeg satt meg derfor på den digitale læringsbenken i vinter og møtte en drivende dyktig Hanna Niemann i CXS Nordic" forteller hun entusiastisk. Hun gjennomførte et fire dagers sertifiseringskurs, som var lagt opp med to samlinger på to dager hver. Det lå ca 4 ukers periode mellom samlingene for praktisering av metodikk og bruk av InFlow24.

Klikk her for oversikt kursdatoer, og hvordan du kan få mer informasjon om kursene

Verktøykassen er utvidet
"Det var så spennende å dykke inn i det teoretiske fundamentet, diskutere med andre dyktige fagpersoner, og samtidig få en grundig praktisk tilnærming til et spennende prosessverktøy. Nå har jeg fått et nytt verktøy i min verktøykasse, og tar med InFlow24 inn mitt neste prosjekt. Jeg har startet et arbeid med å etablere et prosjekt for å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne kan få synliggjort sine styrker og sin overførbare kompetanse", sier Merete. "Prosjektet heter Motivasjon og mestring med karrierekompetanse og flyt er alltid viktig" sier hun og smiler.