Marius fikk en aha-opplevelse

Marius hadde en master i psykologi og tenkte at han som NAV-rådgiver hadde all den teoretiske kunnskapen han trengte for å kunne forstå seg selv og andre. I dag ser han at han glemte noe viktig.

Marius hadde en master i psykologi og tenkte at han som NAV-rådgiver hadde all den teoretiske kunnskapen han trengte for å kunne forstå seg selv og andre. I dag ser han at han glemte noe viktig.

– Jeg har alltid visst at jeg er foretaksom, utforskende og spontan av natur. Foretaksomheten fikk jeg vist da jeg trente meg opp og begynte på studier etter et alvorlig hjerneslag som 22-åring. Det utforskende i meg fikk utfolde seg i psykologistudiet og det spontane har fulgt meg hele livet. Det jeg ikke tenkte bevisst på, var at styrkene mine også hadde en bakside. For eksempel har ikke jeg som spontan person en stor grad av struktur. Og slik var det med alle brukerne jeg møtte også — styrkene deres hadde en bakside — og vise versa, sier han.

Det var i møtet med vip24, at han ble bevisst de usynlige mekanismene i egen og andres personlighet. Fra å agere som om alle han møtte så verden på hans måte, begynte han å analysere hver enkelt. Det ble straks enklere å se hele personen og hans/hennes styrker, utfordringer og behov.

Marius sier at den nye forståelsen har tatt ham til et annet nivå rent faglig. I tillegg ser han seg selv og egen historie på en annen måte enn før.

– Jeg vet hvem jeg er. Da jeg var 22 år fikk jeg et hjerneslag, og det påførte meg kognitive problemer, litt afasi og redusert hukommelse. Jeg tenkte: ”Sånn er det — jeg må videre”.

Da jeg tok vip24 skåret jeg høyt på en personlighet som sier at jeg tar ting godt på sparket og lett omstiller meg — og det er en påminnelse om at jeg faktisk trenger noen sjekklister og ekstraverktøy for å jobbe mer effektivt og få en bedre hverdag.

Før jeg tok kartleggingen, tenkte jeg at hjerneslaget hadde gjort hukommelsen svakere enn før, men jeg ble vist at jeg med min personlighet ikke legger så stor vekt på struktur, og dette ble til hjelp i min selvforståelse. I mitt liv har jeg nå lister med gjøremål, både på jobben og hjemme, hvilket betyr at jeg klarer å nå målene mine, sier han.

Skrevet av journalist Siri Walen Simensen