Kreativ og lekende karriereveiledning med BiiP

Kreativ og lekende karriereveiledning med BiiP

BiiP er kortversjon for bildebasert interesseprofil og passer for alle som foretrekker bilder fremfor tekster. BiiP brukes i mange sammenhenger, hvor for eksempel ungdom ofte foretrekker denne når de skal finne retning for studier. BiiP bidrar godt for dem med lese- og skrivevansker eller dem som har utfordringer med norsk.

Vi har snakket med karriereveileder Sesilie Ådland  om hvordan hun bruker BiiP. Sesilie har brukt BiiP siden 2017, og er en erfaren karriereveileder. Der hun jobber har hver karriereveileder sin egen BiiP boks tilgjengelig. De brukes ofte, og nå som vi kan møtes fysisk igjen blir BiiP brukt enda oftere.

«Jeg bruker BiiP både i en-til-en samtaler og i gruppeprosesser. Det jeg liker spesielt godt med BiiP er at man kan bruke det på en kreativ og lekende måte. Jeg bruker det både selvstendig og i sammenheng med kandidatens profiler i InFlow24».

Sesilie sier at i gruppesamtaler møter hun veisøkere som er heterogene både i forhold til alder, utdanning og bakgrunn. Hun legger gjerne kortene utover et stort bord eller bruker hele rommet så deltakerne må bevege seg rundt for å finne de bildene de identifiserer seg med eller liker best. Etterpå snakker hun med dem om bildene de har valgt ut, hvorfor de har valgt akkurat dette osv. Her gjøres gode refleksjoner og god gruppedynamikk skapes. Dersom kandidaten allerede har gjennomført Interesseprofil i InFlow24, viser det seg at profilen fra BiiP og Interesseprofilen fra InFlow24 i så å si alle tilfeller stemmer overens. Det er også meningen.

Sesilie oppfordrer til å bruk rommet og skap aktivitet blant deltakerne i gruppeprosesser. Det skal ikke så mye til å gjøre veiledningsprosessen litt mer kreativ og lekende. Det bidrar til at interessen og nysgjerrigheten hos deltakerne øker, som igjen bidrar til refleksjon og retning på samtalene.

BiiP kan også bidra til at veisøkere lærer seg ord og uttrykk knyttet til prefererte interesser og yrker. Dette er viktig for å utvikle språket og få på plass relevante begreper og uttrykk.

BiiP er et «lavterskel» verktøy for både veisøker og veileder, og for veisøker oppleves BiiP som ufarlig å prøve. Generelt handler det om å finne retning, sier Sesilie. Noen er skeptiske til å besvare profiler og da er BiiP en fin start for å finne retning. I andre tilfeller bekrefter BiiP besvarelsen i profilene i InFlow24.

Både InFlow24 og BiiP er samtale og refleksjonsverktøy, og i BiiP møtes ord og bilder. BiiP er enkelt og skaper gode prosesser. Jeg opplever at andre tilsvarende verktøy kan bli for kompliserte. BiiP er enkelt å bruke og gir like gode resultater, sier Sesilie.

Er du nysgjerrig på BiiP? Ta kontakt med oss for informasjon og et uforpliktende tilbud.

BiiP kommer i en eske på størrelsen med et brettspill og inneholder 90 ulike bildekort som danner en interesseprofil samt et veiledningshefte.