Karrierefestivalen - for alle som jobber med karriereveiledning

23.-29. august ruller den første nasjonale og tverrsektoriale Karrierefestivalen avgårde – alt skjer på www.karrierefestivalen.no og www.facebook.com/Karrierefestivalen

​Sammen med mange andre aktører som jobber med karriereveiledning i hele Norge, på tvers av sektorer, har vi i CXS rett og slett vært med å ta initiativ til Karrierefestivalen! Vi ønsker å løfte opp og frem vårt felles nasjonale kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge!

Det er virkelig en unison enighet på tvers av fylkesgrenser og ulike sektorer at det er en god ide å rulle i gang Karrierefestivalen! Det er tydeligvis veldig mange gode grunner til å etablere den. Utrolig mange engasjerte, motiverte og flotte folk i hele Norge brenner for karriereveiledning, og mange har nå sagt tydelig ifra at Karrierefestivalen skal vi få til! i år- og ikke minst få til å rulle avgårde i mange år. 

23.-29.august 2021 går et digitalt startskudd, med gode stemning og gode samtaler i digitale kanaler!

GRATIS og uten påmelding - se programmet hvor alt strømmes www.karrierefestivalen.no og www.facebook.com/Karrierefestivalen

Vi vil selvsagt at alle som ønsker skal kunne få den med seg, og derfor er den selvsagt gratis. Karrierefestivalen skal være for og av alle i fagmiljøet. Vi ser og fremover mot 2022, hvor hele fagfeltet sammenkan lage en hybrid årlig Karrierefestivalen! Vil du være med så heng på!​

Karrierefestivalen 2021 vil være en pilot, med korte digitale innslag. Arbeid frem mot 2022 vil naturlig starte i kjølvannet, og alle aktører som ønsker å bidra til det er velkommen.  

Kvalitet i karriereveiledningen er et flott prosjekt, og Norge har et godt faglig utgangspunkt med det nasjonale kvalitetsrammeverket som er utviklet, og allerede i bruk.  ​

Det er mange grunner til at Norge kan lykkes med at hele befolkningen skal ha god tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet.   ​

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidl Kompetanse Norge) har et nasjonalt systemansvar for de offentlige karriereveiledningstjenestene, og har også tydelig involvert andre aktører/tjenester i det viktige arbeidet rundt utvikling av kvalitetsrammeverket. Det er derfor en bred vifte at offentlige og private aktører som har nytt godt av det langsiktige arbeidet som nasjonale myndigheter har initiert, og som fageksperter har respondert på i NOU 2016:7. Det igjen har resultert i aktivitet initiert av ulike departement, og som tidligere Kompetanse Norge videre har tatt tak i med å involvere aktørene i ulike sektorer på karriereveiledningsfeltet.  ​

Denne «grasrota» ønsker at kvalitetsrammeverket fortsatt skal løftes frem, og det tverrsektorielle samarbeidet på karriereveiledningsfeltet utvikler seg videre i årene fremover!  ​

Grasrota tar derfor initiativ til Karrierefestivalen, og håper den inspirer!​

Grasrota er i denne sammenheng mange representanter fra både offentlige og private aktører på karriereveiledningsfeltet.   ​

Det er en bred oppfatning i fagmiljøene i hele Norge at vi selv må ta initiativ og ansvar for at aktiviteter og prosjekter settes i gang. Kvalitet i karriereveiledningen er der, og det er nå opp til alle fagmiljøene som har bidratt i utviklingen, også tar ansvar for å løfte det videre inni alle sektorer. Grasrota kan ikke forvente at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse eller andre tar ansvaret for oss.

Det tverrsektorielle perspektivet vil vi også skal komme til uttrykk gjennom hvordan vi sammen løfter feltet.  ​