Kan medarbeidersamtalen faktisk bli verdifull?

Kan medarbeidersamtalen faktisk bli verdifull?

av Cecilie Norbakk

Mange ledere, sikkert medarbeidere også, opplever medarbeidersamtalen som et pliktløp. Det er utfordrende å få begge parter til å oppleve selve medarbeidersamtalen og oppfølgingen etterpå som verdifull. Det er absolutt mulig, men jeg slet lenge med å få det til.

Det er 15 år siden jeg for første gang inviterte til medarbeidersamtaler. Med et klart mål om å være «best i klassen» på det, kalte jeg inn i tur og orden 14 medarbeidere fordelt på to team. Det ble et rotterace tidsmessig, og kvaliteten på samtalen dalte kraftig fra nummer 5-6. Da gikk jeg på autopilot og evnen til å stille spørsmål og lytte til svaret var mer eller mindre fraværende.

Året etter var jeg litt bedre forberedt og la opp til en litt mindre optimistisk tidsplan, men opplevde likevel at jeg som leder la ordene i munnen på medarbeideren for å bli ferdig. Igjen slo autopiloten inn, om enn noe senere enn det første året.

Det er definitivt en utfordring å se hver enkelt medarbeider selv om det blir litt lettere etter hvert som man blir bedre kjent. Ledere har bare ikke tid til å bruke flere år på å bli godt kjent. For meg ble det derfor en åpenbaring da vi tok i bruk InFlow24 som verktøy, og jeg ble kjent med medarbeiderne mine på en annen og mer metodisk måte.
Jeg hadde tidligere også lyttet når medarbeiderne fortalte om seg selv, hva de opplevde som utfordrende, og gjerne hva de opplevde som utviklende og hvilke målsetninger de hadde.  I tillegg gjorde jeg meg opp min egen mening, ofte basert på engasjement og resultater. De utadvendte og foretaksomme medarbeiderne som tok mest plass var selvsagt lettest å se og høre. Mens mindre utadvendte ofte ble sittende på både kompetanse og resultater som jeg som leder ikke evnet å se eller dele med andre.

Med InFlow24 fikk jeg et verktøy som åpnet mer opp for å bli kjent med deres egentlige interesseområder, hvilke styrker og motivasjonsfaktorer de egentlig hadde. Jeg fikk mer innsikt i deres preferanser eller områder i jobben som gav dem energi, hvordan de best trivdes med å utføre sine oppgaver for å være best og mest effektiv. Ikke minst forsto jeg hvor ulikt jeg må snakke til ulike medarbeidere for å få samme resultat. Både jeg og medarbeiderne ble mer klar over hvor ofte jobb og fritid henger sammen, at det ene påvirker det andre. Vi fikk et refleksjons-  og samtaleverktøy som lot meg som leder raskere bli kjent med dem og dermed kunne bedre forstå mine medarbeiderne. Medarbeiderne fortalte at verktøy gav dem selv noen aha-opplevelser som gav gode utgangspunkt for refleksjon og samtaler. Kvaliteten og verdien i medarbeidersamtalen økte betraktelig og for meg som leder var det fantastisk mye enklere å se hver enkelt. Det ble lettere å se og forstå hver enkelt, hvilke rolle de hadde i teamet og hvordan jeg kunne løfte frem og dele prestasjonene til de som ikke ropte det ut selv.

Som leder har jeg flere virkemidler når det gjelder å tilpasse oppgaver til hver enkelt. Jeg innrømmer at det er mye enklere å tilrettelegge basert på innsikt enn det er når synsing og optimistiske ønsker får styre. Med InFlow24 øker verdien på medarbeidersamtalen og samarbeidet mellom leder og medarbeider, fordi man får en felles plattform for å jobbe utfra. Det skaper mer fornøyde medarbeidere! Ofte gir fornøyde medarbeidere økt lønnsomhet og basis for en levedyktig virksomhet! Det er vinn-vinn for alle parter!

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bruke InFlow24 i din virksomhet? Book en gratis demo på Teams med CXS Nordic her