Vi vil skape mestringskultur i hele kommunen

Øvre Eiker kommune har over lengre tid brukt InFlow24 til organisasjonsutvikling og rekruttering. Resultatene lar ikke vente på seg.

Svenlaug Barstad har vært helse-og sosialsjef i mange år og har lang fartstid i kommunen. Nå jobber hun som HR-rådgiver og er en pådriver for kompetanseutvikling og trivsel blant kommunens 1200 ansatte. Hun jobber også med å rulle ut vip24 på tvers av ulike sektorer i kommunen.

– Jeg kjente ikke til InFlow24 når jeg begynte i min nåværende stilling, men fant fort ut at dette var midt i blinken for jobben jeg skulle gjøre, sier hun engasjert.

Kommunen har brukt InFlow24 siden 2014 og alle som jobber i HR-avdelingen er sertifisert. Alt fra rådmannsgruppen til barnehageavdelinger bruker TeamMap for å kartlegge styrkene i teamet og utvikle kompetanse. Målsetningen er at alle kommunens ansatte skal ta profilen og bruke det bevisst i egen kompetanseutvikling.

Ved siden av InFlow24 har kommunen tatt i bruk KS sin medarbeiderundersøkelse TI-FAKTOR som er utviklet i samarbeid med professor Linda Lai. Undersøkelsen legger spesielt vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Sveinlaug forteller at kommunen har fått svært god respons fra de ansatte etter at de tok i bruk undersøkelsen i kombinasjon med InFlow24.

– Vi ønsker å legge til rette for en mestringskultur i hele kommunen og at hver enkelt ansatt skal få brukt sine styrker. Gjennom InFlow24 og undersøkelsen fra KS har vi verktøy som legger til rette for det, forteller Sveinlaug.

Hun er spesielt opptatt av at lederne i kommunen skal se helheten og at arbeidssituasjonen alene ikke avgjør om de ansatte trives.
– Når lederne klarer å se 24-timers mennesket er det enklere å legge til rette for utvikling og ta tak i de situasjonene som er mer utfordrende. Gjennom InFlow24 får lederne en unik mulighet til å bli bedre kjent med sine medarbeidere.

Vil utvikle sterke team i alle sektorer

Ved siden av InFlow24 har kommunen tatt i bruk KS sin medarbeiderundersøkelse TI-FAKTOR som er utviklet i samarbeid med professor Linda Lai. Undersøkelsen legger spesielt vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Sveinlaug forteller at kommunen har fått svært god respons fra de ansatte etter at de tok i bruk undersøkelsen i kombinasjon med InFlow24.

– Vi ønsker å legge til rette for en mestringskultur i hele kommunen og at hver enkelt ansatt skal få brukt sine styrker. Gjennom InFlow24 og undersøkelsen fra KS har vi verktøy som legger til rette for det, forteller Sveinlaug.

Hun er spesielt opptatt av at lederne i kommunen skal se helheten og at arbeidssituasjonen alene ikke avgjør om de ansatte trives.
– Når lederne klarer å se 24-timers mennesket er det enklere å legge til rette for utvikling og ta tak i de situasjonene som er mer utfordrende. Gjennom InFlow24 får lederne en unik mulighet til å bli bedre kjent med sine medarbeidere.

Det handler om å se hverandre

Sveinlaug tror nøkkelen til et godt arbeidsmiljø er å se hverandre og at man får brukt de kvalitetene man har som menneske.

– Vi har noen historier hvor ansatte har hatt kvaliteter som ingen kjente til. Hvis man ikke får brukt de egenskapene er det vanskelig å være i flytsona, men hvis lederen får se det og lar den ansatte få bruke det i jobben har det enorm innvirkning på trivsel og motivasjon.

Vi spør Sveinlaug hvordan de ansatte opplever den tette oppfølgingen gjennom InFlow24.
– Jeg opplever ofte at folk går ut av kontoret med en litt rettere rygg enn når de kom inn døra. Alt handler om å bli bevisst på seg selv, sier hun.