Forskningsrådet godkjenner søknad om forskningsmidler

Integrering gjennom utdanning, opplæring og arbeid. InFlow24 karriereveiledningsverktøy for innvandrere

Det er med stor glede vi har fått melding at vår søknad om midler til et viktig forprosjekt er godkjent av Forskningsrådet og innvilget av Forregion Vestland. Myndighetene ønsker å bidra til at bedrifter starter forskningsbasert innovasjon, og med det skape økt verdiskaping i næringslivet. Forskningsrådet jobber for å være en sterk og synlig aktør for omstilling som tar hele landet i bruk.

CXS Nordic har FoU-arbeid som et viktig satsingsområdet, og har for første gang søkt om forskningsmidler. CEO Lise Simensen er selvsagt begeistret og forteller: "Det har vært en lærerik og ganske krevende prosess å skrive søknad i en sjanger som vi og mange flere SMB selskaper ikke er særlig vant til. God veiledning og støtte fra offentlige myndigheter gav oss tro på at vi kunne lykkes med å nå igjennom med de gode innovasjonsideene vi har. Forprosjektet vi nå har fått del-finansiert vil gi oss viktig datagrunnlag og kunnskap i arbeidet med å gå videre fra ide til nye og innovative produkter. Målet er å gjennomføre et hovedprosjekt med gode samarbeidspartnere.

Krevende og lærerikt søknadsprosess, og særdeles glad for å lykke å nå igjennom og bli godkjent av Forskningsrådet. Nå går vi inn i en veldig spennende fase.

"For gjennomføring av forprosjektet bruker vi egne ansatte som viktige bidragsytere, i tillegg har vi inngått avtale med Vestlandsforskning som bistår med innsamling av data, analyse og sammenstilling til nyttige rapporter" sier Lise Simensen. " Vi vil nå gå bredt ut til aktuelle kunder med invitasjon til å delta som respondenter, i tillegg vil vi ut til aktører som enda ikke kjenner oss eller InFlow24. Det vil også gi oss kunnskap om behovene i markedet".

Vi inviterer virksomheter eller organisasjoner som levere karriereveiledning til innvandrere til å gi oss et lyd om de ønsker å delta i forprosjektet.

Vil du eller din organisasjon vite mer, eller kanskje delta i noen av våre prosjekter? Ta kontaktpå post@cxs.no