Presentasjon: Dr Gideon Arulmani, vår akademiske partner på FoU-området

Forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) er et satsingsområde for CXS Nordic. Det er derfor med stor glede vi presenterer den internasjonalt svært anerkjente forskeren og forfatteren Dr. Gideon Arulmani som vår akademiske partner. Et brennende engasjement om å bidra til utvikling på individets egne premisser, med utgangspunkt i individets styrker og ressurser, har ført oss sammen. Vår felles erfaring og kompetanse gir oss viktige fortrinn og mulighet til spennende FoU-arbeid fremover. Dr. Gideon Arulmani holder for tiden til i Bangalore i India, men vår digitale verden gjør avstanden mellom våre kontor i Drammen, Bergen og nå Bangalore svært liten.

Forskning er sentralt for all utvikling

Dr. Gideon Arulmani er av utdannelse klinisk psykolog. Han har i mange sammenhenger uttalt at hans primære bekymring som profesjonell adferdsviter har vært faren for ikke å kunne oversette relevante forskningsresultater til anvendbar metodikk eller program som vil bidra til psykologisk velvære og utvikling av ungdom og unge. Som
et resultat av denne bekymring har en betydelig andel av hans yrkeserfaring vært med lærere og leverandører av utdanningstjenester innen skole, universitet og TVET. Dr. Gideon har bred internasjonal erfaring, hvor oppdragsgivere har vært både  offentlige og ikke-statlige organisasjoner, private og offentlige institusjoner, så vel som organisasjoner med god fortjeneste og non-profitt organisasjoner (NGO).
" Jeg bestemte meg for å bruke de første årene av karrieren min på å prøve å balansere akademisk psykologi med samfunnsbasert praksis. Jeg prøvde å gjøre dette ved å opprette The Promise Foundation (offentlig veldedighet) og Consultant Psychologists Group (et partnerskapsselskap)." forteller han. Videre sier han at :"The Promise foundation har vektlagt kulturell validering av eksisterende teori for skjerpet kontekstuell relevans."


Dette tema er svært relevant i norsk sammenheng, da ny norsk lovgiving (Integreringsloven) om karriereveiledning overfor nyankomne nordmenn virkelig har aktualisert slike problemstillinger. Et tjenestetilbud knyttet til karriereveiledning må blant annet ta hensyn til kultur i møte med for eksempel flyktninger. Karriereveiledning er en ny lovfestet forpliktelse som fylkeskommunenes karrieretjeneste må møte med med høy kompetanse og gode karriereveiledningsverktøy. CXS Nordic ønsker å utvikle produktet InFlow24 i tråd med behovene i markedet, og ser på langsiktig FoU-arbeid som sentralt i de ambisjonene.

Vår akademiske partner har lang erfaring som internasjonal utviklingskonsulent for multilaterale byråer i forskjellige deler
av verden. Denne eksponeringen har ført Dr. Gideon Arulmani nærmere flerkulturelle problemer som er assosiert med psykologisk helse og pedagogiske prestasjoner.
Oppsummert har arbeidet hans i løpet av de to tiårene handlet om forskning og akademisk arbeid på den ene
side og praksis og anvendelse på den andre. På applikasjonssiden har erfaringene hans vært innen områdene programformulering og implementering sammen med undervisning og opplæring.
På den akademiske siden har tilnærmingen hans vært  aksjonsforskning, med fokus på gjennomgang av eksisterende teorier og modeller. Han har et omfattende forfatterskap, og interesserte finner mer om han på Researchgate.

InFlow24 og karriereveiledning for integrering er spennende forskningstema å se nærmere på. Å finne samarbeidspartnere i store forskningsprosjekter er givende og lærerikt, og særdeles interessant.


Dr. Gideon Arulmani og ansatte i CXS Nordic har startet arbeid med å analysere fokusområdet for den forskning vi ønsker å igangsette. InFlow24 er et samtale- og refleksjonsverktøy i bruk på daglig basis av et stort antall veiledere i ulike sektorer. Antall brukere eller vegsøkere som i løpet av et år oppretter brukerprofil og bruker InFlow24 er mye høyere. Dette gir oss muligheter i et forsknings- og utviklingsperspektiv. I tillegg har vi ved Dr. Gideon Arulmani og flere egne ansatte viktig kompetanse til å drive forskning i verdensklasse.

Et selskap som CXS Nordic må våge å sette sine produkter under lupen, og på den måten kunne lære og utvikle det til enda bedre produkt. Det vil tilslutt alltid komme våre kunder og brukere tilgode. Det er målet!

Vi vil publisere flere nyheter rundt forskningsprosjekter vi jobber med utover høsten. Vil du eller din organisasjon vite mer, eller kanskje delta i noen av våre prosjekter? Ta kontakt med på post@cxs.no

Vi har tilslutt tatt oss frihet til å lenke til en interessant intervju publisert av Veilederforum. Les gjerne mer om Gideon i dette intervjuet på veilederforum.no