Top section

Vårt eventyr

I CXS er vi et stadig voksende fagsterkt felleskap. Vi er lokalt forankret i Drammen, men ser globale muligheter for det vi brenner for. Vår kongstanke er å kombinere innovativ teknologi med akademisk kunnskap innen styrkebasert ledelse, selvledelse, karrierekompetanse, livslang læring og HR.

3 column navy

I mer enn 12 år har vi levert våre faglige metoder og tekniske løsninger til et fagfelt som har fått mer og mer oppmerksomhet. Vi lanserte tidlig karrierelæring med fokus på den indre motivasjonen i tråd med egne verdier. Våre empirier og forskningsprosjekter har vist viktigheten av å fokusere på 24-timers mennesket.

Vi er stolte over å være en preferert leverandør til kunder som har fulgt oss i alle disse årene. Vi er lokalt forankret i Drammen, men jobber med kunder over hele landet også internasjonalt.

Vårt mål er å vise verden at alle har sine styrker. Det er ikke lenger sånn at noen få i en organisasjon er utpekt som fremtidens talenter. Med styrkebasert lederskap, positiv psykologi og løftmetoder får virksomhetene et optimalt uttrekk av effektivitet og lønnsomhet for alle ansatte. Det skal være moro å gå på jobb!

Vårt eventyr er tuftet på suksessen til Conexus, som siden 2001 har levert mange nasjonale løsninger knyttet til utdanningssektoren i Norge.

«Vårt mål er å vise verden at alle har sine styrker, og at vi i møte med fremtiden må vite å benytte oss av dem. »

Vi gjorde konkrete funn knyttet til elevers prestasjon basert på forløsning av indre motivasjonsfaktorer. vip24-programmet ble umiddelbart en suksess, og vi landet store oppdrag for solide virksomheter som NAV, DNB, norske kommuner, store aktører innen HR, bedriftshelsetjenester, karrieresentre og arbeid og inkluderingsvirksomheter.

For å kunne ha fullt fokus på de nye mulighetene, skilte vi i 2016 ut denne delen av virksomheten i eget selskap, CXS Nordic, samtidig som vi fortsatt arbeider tett med Conexus i forhold til teknologisk kompetanse og utvikling.

Vi vokser raskt, og når ut i et stadig bredere spekter av foretak i Norge. For å utvide vår nasjonale tilstedeværelse inngikk vi våren 2019 en samarbeidsavtale med 10 regionale selskaper. Dette styrker vår kompetanse og bringer vip24 som verktøy og metodikk til nye målgrupper, også internasjonalt. Vi etablerte i 2016 CXS International som har fått et solid fotfeste i Malaysia og Singapore, med leveranse av nasjonale løsninger.

2 column white

HR som innovasjon

En verden i sterk bevegelse hvor digitalisering og automatisering får mer og mer oppmerksomhet, skaper naturlig nok store strukturelle endringer i samfunn og arbeidsliv. De fleste er enige om at fremtiden må handle om at ting må gjøres annerledes og at vi må være åpne for endring. De fleste er også enige om at menneskene til tross for endringene vil fortsatt stå i sentrum. Elementer som ansvarsfølelse, etikk og relasjoner kan vanskelig digitaliseres.

Digitaliseringen vil innebære at arbeidsoppgavene endres i alle yrker, og ny kompetanse blir nødvendig. Samtidig innebærer automatisering at mange arbeidsoppgaver, både fysiske og teoretiske, helt eller delvis overtas av ny teknologi i kraft av maskiner og roboter. Nye arbeidsoppgaver vil komme og det vil skapes mange nye jobber. Det vil føre til at vi tvinges til å arbeide på andre måter enn vi har gjort tidligere.

Dette vil stille store fremtidige krav til omstilling og opplæring både fra utdanningsinstitusjonene, men også fra arbeidslivet. Aldri før har HR fått den oppmerksomheten det får i dag. Det er derfor en glede å være med og skape innovative løsninger i kombinasjon med faglig innhold tuftet på Talent Management. Analyse som styringsverktøy skaper fremtidens HR!

Lise F. Simensen, CEO

 

Lise F. Simensen

 

CEO
lise@cxs.no