Vår styrke

CXS Nordic er et selskap med kompetanse og engasjement for mestringsorientert ledelse, karriereveiledning og formidling
med digitale løsninger.

Vi er stolte over at mange av våre kunder har benyttet våre utviklingsverktøy i mer enn 12 år!

Vårt mål er å
vise at alle har sine styrker

  • Med styrkebasert lederskap, positiv psykologi og løftmetoder oppnår din virksomhet optimale jobbmatch som gir en effektiv og lønnsom organisasjon med fornøyde medarbeidere! Vi er alle talenter som du som leder får metoder for å løfte frem!
  • Karriereveiledning gir mulighet for å utforske den enkeltes styrker for å ta gode valg knyttet til læring og utvikling av kompetanse - livslang læring.

Lise F. Simensen

Person

Founder & CFO
lise@cxs.no

Person

Director
lise@cxs.no

Person

Co-Director
lise@cxs.no

Person

Customer Support
lise@cxs.no

Person

Web-basert tjeneste 

InFlow24 er en web-basert tjeneste som har universell utforming og profilering kan gjennomføres på mobil, nettbrett eller PC. InFlow24 leveres med norsk og engelsk som standard.

InFlow24 er en løsning som består av to grensesnitt;
en for kandidater og ansatte som skal gjennomføre profilering, og en for oppfølging av kandidater og ansatte.
   
Før første gangs pålogging aksepterer brukeren Retningslinjer for Personvern og Brukeravtale ved oppretting av sin brukerkonto.

InFlow24 oppfyller strenge krav til GDPR knyttet til lagring og behandling av personopplysninger og andre brukerdata. Brukerne oppretter og eier sin egen brukerkonto i systemet. Forespørsler om deling av profil må aksepteres av brukeren før andre kan få innsyn i dennes data. Brukeren kan når som helst stoppe delinger av sin profil eller slette sin brukerkonto.

“Vårt mål er å vise verden at alle har sine styrker, og at vi i møte med fremtiden må vite å benytte oss av dem. ”

Annabelle Porter,
Customer Service Officer