Ledelse

Ledelse

Å lykkes som leder i et arbeidsliv med store strukturelle endringer er krevende. Digitaliseringen skaper et stort behov for utvikling og endring av kompetanse. Med vip24 gjør vi de ansatte i stand til å ta et mye større ansvar for denne utviklingen selv.

Forskning viser at medarbeidere og team som er i flyt har en bedre forutsetning for å nå positive resultater. Vip24 er utviklet for ledere og mellomledere på alle nivåer, som ønsker å utvikle seg og sine medarbeidere med styrkebasert ledelse.

En avgjørende del av lederskapet med vip24 er å starte med deg selv. Hvem er du og hva er dine styrker som leder? Programmet gir deg metodikk og en enkel begrepsstruktur om hvordan du kan skape optimal jobbmatch, god kommunikasjon og samhandling.