text

Hva slags jobb drømmer du om? Og hvorfor synes du noe er kjedelig mens du får energi av å gjøre andre ting? Uansett personlighet og hva slags ferdigheter og interesser du har, er det vår påstand at alle kan finne utdanning eller jobb som oppleves meningsfull og viktig.

Men da må vi alle finne mer ut hva som motiverer og driver oss fremover. I det digitale profileringsverktøyet vip24, hjelper vi deg lære mer om deg selv. Vi viser deg hvem du er, hva du liker og hvilke verdier som er viktige for deg. På skolen. Under utdanning. På jobben. Og i livet.

Om vip24-programmet

vip24 er et prosessorientert karriere- og livsmestringsprogram. Gjennom digitale kartleggingsverktøy, visuelle profiler, refleksjon og dialog er målet å bevisstgjøre deg egne ressurser, styrker og utviklingsmuligheter. Vi ønsker gjennom verktøyet å bidra til refleksjon på en positiv måte for videre karriere og livsmestring.

Verktøyet har som mål å skape selvledelse for å gjøre gode valg, håndtere små og store utfordringer og overgangsordninger i livet og i karrierevalg. vip24 er velegnet ved valg av studier, karriereutvikling og jobbsøking.

vip24-programmet er forskningsbasert og bygger på internasjonalt anerkjente teorier og forskning om hva som motiverer, inspirerer og driver oss som mennesker. Programmet er utelukkende positivt orientert og fokuserer kun på dine styrker, verdier og interesser.