Talent Management

Fremtidens konkurransesituasjon krever engasjerte medarbeidere!

Talent Management er styrkebasert ledelse satt i system hvor målet er å hente ut det beste i hver enkelt medarbeider ved å vise individuell oppmerksomhet.

Metoder og verktøy for engasjering og utvikling av medarbeidere. Skap gode team og bygg organisasjonen med prinsipper for Talent Management.

Medarbeiders bruk av InFlow24 gir økt selvinnsikt og selvledelse rundt:
- Egne ressurser Interesser, verdier, styrker og utviklingspotensial
- Egen karriere Kompetanseutvikling, kommunikasjon og samhandling, nytenking og endringsvilje

Teamrolle

Hvem er du og hvilken rolle tar du i teamet du er en del av?

TeamMap

Få en god oversikt over teamet ditt med optimal bruk av ressurser med fokus på
kommunikasjon og samhandling.

Team i flyt

Et godt team består av ulike teamroller som opplever å være i flyt. Hvordan utvikle teamet ditt med fokus på styrker!

TeamMap som prosessverktøy

Endringsvilje blir en av de viktigste ferdighetene en medarbeider har i fremtiden.

TeamMap sikrer langsiktige prosesser for talentutvikling med kunnskap om hvordan du kan få robuste medarbeidere som bidrar til at teamet ditt er flyt, selv om endring kreves.

Møt noen av Norges fremste lederutviklere

Vi har inngått partnerskap med noen av de fremste i landet på lederutvikling. Du vil oppleve meget høy faglig kompetanse, engasjement og formidlingsevne. Du vil oppleve å bli sett og motivert for utvikling og endring som passer til din faktiske hverdag!

Vi er CXS bla blabla blababla.

Hva vi leverer

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

blablabla

blablabbadsadsfsfdsfsdfdfsdsfdsfdsfdsfdsfd
sfdsfdfdfdsfdsfdsf sdd.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Rågiver, NAV
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy