Bli god på relasjonsledelse

Å ha en lederrolle og være sentral i utviklingen av selskapet du er en del av, er en spennende mulighet og oppgave!

Med dagens krav om stadig utvikling og endringer er lederrollen spesielt viktig i forhold til medarbeiderskapet du leder og er en del av.  Det krever at du fokuserer og bruker tid på denne delen av lederrollen.

Hvor godt kjenner du egentlig dine medarbeidere? Hva som motiverer for økt prestasjon? Og hvordan får du som leder frem styrkene til medarbeiderne og utviklingspotensialene de har?

For å bli god på å lede andre må vi starte med oss selv. Hvem er du som leder? Hvor har du dine styrker, og hvordan kan du få metoder og begrep som sikrer at du bedre forstår dine medarbeidere i forhold til oppgaveløsning og utviklingspotensialer?

Målgruppe

InFlow24 Lederskole for deg som har personalansvar og som ønsker å arbeide med relasjonsledelse.

7 moduler

Lederskolen består av 7 moduler. Målet er at du fra første modul kan benytte kunnskap og læring i møte med dine medarbeidere.

Profesjonelle lederutviklere

Mitt Lederunivers har noen av Norges fremste lederutviklere og vi er stolt over at du får mulighet til å møte en av de på lederskolen vår.

Møt noen av Norges fremste lederutviklere

Vi har inngått partnerskap med noen av de fremste i landet på lederutvikling. Du vil oppleve meget høy faglig kompetanse, engasjement og formidlingsevne. Du vil oppleve å bli sett og motivert for utvikling og endring som passer til din faktiske hverdag!

Du finner våre partnere på ulike lokasjoner i hele Norge. InFlow24 Lederskole tilbys som digitalt kurs og med fysiske samlinger.

Vi er CXS bla blabla blababla.

Hva vi leverer

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

blablabla

blablabbadsadsfsfdsfsdfdfsdsfdsfdsfdsfdsfd
sfdsfdfdfdsfdsfdsf sdd.

InFlow24 Lederskole

Lederskolen består av 7 moduler hvor målet er å gi deltakerne metoder og verktøy for styrkebasert ledelse.

Indre motivasjon hos medarbeidere er viktig for utvikling og læring, og gjør at organisasjonene har større sannsynlighet for å lykkes i verdiskapningen. Medarbeidernes evne til å gjøre seg relevant for fremtiden i møte med nye kompetansekrav vil styrke organisasjonens konkurransekraft.

InFlow24 Lederskole bygger på denne type tenking der styrkebasert ledelse innehar en nøkkelrolle. Gjennom de 7 modulene i lederskolen får du som leder etverktøy og en praktisk tilnærming til hvordan jobbe styrkebasert inn i din bedrift. Hvordan utvikle relasjon for å påvirke prestasjon er også et viktig element i Lederskolen.

Det er enkelt å komme i gang. InFlow24 er brukervennlig og har en enkel og pedagogisk oppbygging. Verktøyet er selvforklarende. InFlow24 Lederskole gir deg god innføring i hvordan du fra første kursdag kan utvikle deg selv som leder og skape endring og utvikling i din organisasjon.

Styrkebasert ledelse

 • Styrkebasert ledelse
 • Kultur, visjon og verdier
 • Talent management
 • Coachende lederstil
Modul 1/7

Motivasjon og interesser

 • Motivasjon, mestring og prestasjon
 • Meg som leder: mine interesser og motivasjonsfaktorer
 • Medarbiederskap
Modul 2/7

Personlighet og preferanser

 • Preferanser
 • Meg som leder: min personlighet og mine styrker
 • Kommunikasjon og samspill
Modul 3/7

Ledelse hos oss

 • Kultur og omdømme
 • Konkurransekraft
 • Rollemodell
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Flow24profilen
Modul 4/7

Kommunikasjon og feedback

 • Relasjoner og tillit
 • Gi og få feedback
 • Konflikt
Modul 5/7

Medarbeider- og utviklingssamtalen

 • Meg og min medarbeider
 • Kompetanse og læring
 • Jobbanalyser
 • Rolleklarhet
 • Flow
Modul 6/7

Organisering av team

 • Optimale og effektive team
 • Teamroller
 • Hvordan kjøre gode teamprosesser?
 • TeamMap
Modul 7/7
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy