InFlow24 HR

Vi tilbyr et digitalt utviklingsverktøy for engasjering og utvikling av medarbeidere, leder og HR.

InFlow24 er bygget på metodeverk for Talent Management.

Inflow24 består av ulike digitale moduler for synliggjøring av kompetanse, bygge gode team, ha en dynamisk tilnærming til organisasjonen gjennom feedbacktjeneste og analyser for strategisk utvikling av organisasjonen.

Benytt deg av våre kurs og sertifiseringer for enkel implementering av verktøyet.

Profiler

Ulike profiler for læring og utvikling av kompetanse

Selvinnsikt og ledelse

Finn styrkene dine og opplev mestring!

Flow

Medarbeider og team i flyt gir økt
prestasjon og konkurransekraft!

TeamMap som prosessverktøy

Endringsvilje blir en av de viktigste ferdighetene en medarbeider har i fremtiden.

TeamMap sikrer langsiktige prosesser for talentutvikling med kunnskap om hvordan du kan få robuste medarbeidere som bidrar til at teamet ditt er flyt, selv om endring kreves.

Bedre prestasjoner med styrkebasert ledelse

AGS IT-partner har gjennom snart 40 år satset på kunnskap og fremtidsrettet teknologi med leveranser av IT og telekom løsninger for SMB markedet. De brenner for de små og mellomstore bedriftene og ønsker at også disse skal få tilgang til riktige og gode IT løsninger.

Vi er CXS bla blabla blababla.

Hva vi leverer

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

blablabla

blablabbadsadsfsfdsfsdfdfsdsfdsfdsfdsfdsfd
sfdsfdfdfdsfdsfdsf sdd.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Rågiver, NAV
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy