TeamMap

Øk prestasjonen i teamet ditt for å nå selskapets mål og visjoner. Fokuser på styrker og opplevelse av mestring!

TeamMap er et verktøy som gir deg en god oversikt over teamet ditt og sikrer optimal bruk av ressurser med fokus på kommunikasjon og samhandling.

TeamMap finnes i en digital versjon, bordversjon og som gulvversjon. TeamMap brukes blant annet for å utvikle eksisterende team, for etablering av nye team, i rekrutteringsprosesser og onboarding av nye medarbeidere.

"Husk at du som leder bare er halvparten av relasjonen!"

Teamrolle

Hvem er du og hvilken rolle tar du i teamet du er en del av?

TeamMap

Få en god oversikt over teamet ditt med optimal bruk av ressurser med fokus på
kommunikasjon og samhandling.

Team i flyt

Et godt team består av ulike teamroller som opplever å være i flyt. Hvordan utvikle teamet ditt med fokus på styrker!

TeamMap som prosessverktøy

Endringsvilje blir en av de viktigste ferdighetene en medarbeider har i fremtiden.

TeamMap sikrer langsiktige prosesser for talentutvikling med kunnskap om hvordan du kan få robuste medarbeidere som bidrar til at teamet ditt er flyt, selv om endring kreves.

Vi er CXS bla blabla blababla.

Hva vi leverer

CXS Nordic leverer InFlow24 som er en web-basert tjeneste som elegant kombinerer faglig innhold med innovativ teknologi til ledere og HR.

blablabla

blablabbadsadsfsfdsfsdfdfsdsfdsfdsfdsfdsfd
sfdsfdfdfdsfdsfdsf sdd.

“InFlow24 har gitt oss et helt nytt syn på hvordan vi jobber med våre medarbeidere.”

Rågiver, NAV
Ved å bruke denne nettsiden, godtar du vår Cookies Policy