Øvre Eiker Kommune har over lengre tid brukt vip24 til organisasjonsutvikling og rekruttering. Resultatene lar ikke vente på seg.

Svenlaug Barstad har vært helse-og sosialsjef i mange år og har lang fartstid i kommunen. Nå jobber hun som HR-rådgiver og er en pådriver for kompetanseutvikling og trivsel blant kommunens 1200 ansatte. Hun jobber også med å rulle ut vip24 på tvers av ulike sektorer i kommunen.

– Jeg kjente ikke til vip24 når jeg begynte i min nåværende stilling, men fant fort ut at dette var midt i blinken for jobben jeg skulle gjøre, sier hun engasjert.

Kommunen har brukt vip24 siden 2014 og alle som jobber i HR-avdelingen er sertifisert. Alt fra rådmannsgruppen til barnehageavdelinger bruker TeamMap for å kartlegge styrkene i teamet og utvikle kompetanse. Målsetningen er at alle kommunens ansatte skal ta profilen og bruke det bevisst i kompetanseutvikling.

Vil skape en mestringskultur i hele kommunen

Ved siden av vip24 har kommunen tatt i bruk KS sin medarbeiderundersøkelse TI-FAKTOR som er utviklet i samarbeid med professor Linda Lai. Undersøkelsen legger spesielt vekt på mestring, motivasjon og bruk av kompetanse. Sveinlaug forteller at kommunen har fått svært god respons fra de ansatte etter at de tok i bruk undersøkelsen i kombinasjon med vip24.

– Vi ønsker å legge til rette for en mestringskultur i hele kommunen og at hver enkelt ansatt skal få brukt sine styrker. Gjennom vip24 og undersøkelsen fra KS har vi verktøy som legger til rette for det, forteller Sveinlaug.

Hun er spesielt opptatt av at lederne i kommunen skal se helheten og at arbeidssituasjonen alene ikke avgjør om de ansatte trives.

– Når lederne klarer å se 24-timers mennesket er det enklere å legge til rette for utvikling og ta tak i de situasjonene som er mer utfordrende. Gjennom vip24 får lederne en unik mulighet til å bli bedre kjent med sine medarbeidere.

Vil utvikle sterke team i alle sektorer

Når man snakker om teamutvikling er det fort å tenke at det bare gjelder ledergruppen. Det er ikke tilfelle i Øvre Eiker. Der jobbes det bevisst med å utvikle sterke team i alle sektorer.

– Folk jobber bedre sammen når de kjenner hverandre. Vi tror på betydningen av positiv psykologi og det å kjenne hverandres styrker.

Nå for tiden jobber Sveinlaug med ulike barnehageavdelinger i kommunen. Etter at de ansatte har tatt profilen får de tilbud om en gjennomgang sammen med nærmeste leder. Deretter øver de på hverandres interesseprofil slik at de lærer kollegaene bedre å kjenne, før de jobber med TeamMap for å kartlegge styrkene i teamet.

– Vi har fått utrolig god respons på dette både fra ansatte og ledere. Ofte ser vi at lederne finner ukjente kvaliteter blant de ansatte og at de ansatte opplever at de får brukt mer av seg selv i jobben.

Sveinlaug tar også metodikken med seg inn i rekrutteringsprosesser hvor hun tar utgangspunkt i kandidatens profil for å se hvordan vedkommende passer inn i teamet og hvilke kvaliteter den enkelte har.

– Jeg tror folk føler seg sett når vi tar utgangspunkt i den de er, fremfor bare å se på hva de har gjort. Det er en unik måte å bli kjent med folk på en positiv måte.

Det handler om å se hverandre.

Sveinlaug tror nøkkelen til et godt arbeidsmiljø er å se hverandre og at man får brukt de kvalitetene man har som menneske.

– Vi har noen historier hvor ansatte har hatt kvaliteter som ingen kjente til. Hvis man ikke får brukt de egenskapene er det vanskelig å være i flytsona, men hvis lederen får se det og lar den ansatte få bruke det i jobben har det enorm innvirkning på trivsel og motivasjon.

Før vi avslutter intervjuet spør vi Sveinlaug hvordan de ansatte opplever den tette oppfølgingen gjennom vip24.

– Jeg opplever ofte at folk går ut av kontoret med en litt rettere rygg enn når de kom inn døra. Alt handler om å bli bevisst på seg selv, sier hun.

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail
Comments are closed.