Coaching/veiledning

Coach/veiledning

Bruk av vip24 til karriere- og livsmestring har hatt stor suksess innen mange bransjer og målgrupper. Fellesnevneren er vip24 programmets fokus på 24-timers mennesket med sine styrker og ressurser skaper motivasjon for læring. vip24 bygger på positiv psykologi og løftmetodikk.

En sertifisering i vip24-programmet starter med deg som coach/veileder. Hva er dine verdier, styrker og motivasjonsfaktorer, og hvordan påvirker dette din evne til å møte brukere med andre profiler på en god og etisk måte?

Bruk av vip24 skaper en god forståelse av brukers nå-situasjonen og resultatet av refleksjonen løfter kvaliteten og resultatet av veiledningen.

vip24 – et treffsikkert refleksjons- og samtaleverktøy!